Uitgangspunt

Het uitgangspunt van het Centrum voor Innerlijke Vrede is het volgende: je ziet wat je gelooft. En dat kun je veranderen. Het is volkomen natuurlijk om hier en nu in volmaakte harmonie met het Al te leven. Iedereen kan er hier en nu te allen tijde voor kiezen om in harmonie te zijn en innerlijk vrede, oftewel rust van binnen te ervaren. Letterlijk HIER EN NU. Wanneer je dit doet schep je je eigen hemel op aarde.

AUM shanti - Vrede IS met U


Consult

Elk consult is erop gericht om je innerlijke vrede te laten ervaren. Dat geeft een gevoel van thuiskomen, van volledig HEEL zijn. Het is iets tussen jou en de Kosmische Intelligentie. Het is mijn taak in deze om je te helpen het hele proces bewust te ervaren en het in jouw bewustzijn te krijgen. Heb je eenmaal door hoe het werkt dan is dat indien je wenst te allen tijden beschikbaar en toepasbaar in je leven: Je Bent Eén met het Geheel. Je hoeft daar niets voor te doen of te laten. Het is letterlijk de werkelijkheid van Zijn van alles en iedereen. Echter, als je dat niet in je bewustzijn hebt kan de Kozmische Intelligentie niets voor jou betekenen en kun jij niets voor de Kozmische Intelligentie doen.

Je ziet wat je gelooft. Dat geloof kunt je veranderen. En daarmee verandert je jouw werkelijkheid.

Wat is er te bereiken door dit proces te doorlopen?

* Altijd onmiddelijk toegang tot Innerlijke Vrede waar en wanneer u maar wilt,
* Pijn- en/of stressklachten aanzienlijk verminderen,
* Juist handelen op het juiste moment,
* Erachter komen wat JOUW doel in jouw leven is,
* Altijd beschikken over voldoende energie omdat je ophoudt met het verspillen van jouw energie (en die van anderen).

Tarief: Euro 79,00 per uur.

Telefonisch (vervolg)consult: Euro 15,00 per kwartier.

Cursus "Ken U Zelf" (10 ochtenden)

Er is in het leven vooraleerst en nog steeds niets belangrijkers te doen dan je Zuivere Zelf te leren kennen en vanuit deze Essentie te gaan leven. We zijn per slot van rekening naar de Aarde gekomen met een opdracht en als we erin slagen onszelf te leren kennen kunnen we onze persoonlijke evolutie op deze Planeet voltooien en die opdracht uit gaan voeren. Het gaat om U Zelf, dat stuk dat onlosmakelijk verbonden is met het Al, los van Ego. Om nu werkelijk een ommekeer in je denken te bewerkstelligen, zodat je de kennis hebt om de juiste handeling op het juiste moment uit te kunnen en uit te willen voeren, is de cursus 'Ken U Zelf' ontworpen. U Zelf dat direct in contact staat met de Creatieve Intelligentie, U Zelf, de Godvonk binnenin U, Uw Essentie. Het gaat hierbij niet om te leren met je emoties om te gaan of om oude problemen te beheersen, of om uit te vinden waarom jij nou toch steeds weer dezelfde 'fouten' maakt. U Zelf gaat emoties te boven, denken te boven, handelen te boven. U Zelf is zuiver Zijn. U Zelf Weet alles. U Zelf zorgt prima voor jou.

In 10 dagdelen wordt iets heel eenvoudigs op diverse wijzen aangedragen: Mensen zijn Liefde en je kunt er letterlijk voor kiezen om haar te beleven, elk moment weer, overal en in wat voor situatie je je ook bevindt.

Elke les komt een ander onderwerp aan bod met als doel je werkelijk te laten inzien, dat JIJ ervoor KIEST om al dan niet in Innerlijke Vrede te leven, om dat vervolgens ook te KUNNEN verkiezen, altijd, hier en nu.

Start: elke eerste vrijdag van september of april, het betreft 10 lessen die om de week worden gegeven van 10:00 - 12:30 uur.

Lokatie: Centrum voor Innerlijke Vrede, Ell (L). Op aanvraag en bij voldoende deelname elders. Groepsgrootte: 6 - 11 mensen - bij meer aanmeldingen wordt de groep in overleg gesplitst.

Aanmelding vooraf noodzakelijk!

Workshop "In Vrede Leven"(1 dag)

Deze dag is gewijd aan het gaan begrijpen waarom we zo weinig innerlijke rust hebben. Tevens worden technieken aangeleerd om steeds weer te kunnen kiezen die vrede wel te ervaren.

De workshop wordt 4x per jaar gegeven op elke eerste woensdag van elk kwartaal.

Lokatie: Centrum voor Innerlijke Vrede, Ell (L). Op aanvraag en bij voldoende deelname elders. Groepsgrootte: minimaal 6 mensen - bij meer aanmeldingen wordt de groep in overleg gesplitst.

Aanmelding vooraf noodzakelijk!

Tarieven cursus/workshop:

Per dagdeel euro 49,00 p.p., incl. studiemateriaal, koffie en thee.Aum shanti
Vrede IS met Je
Moge je zich altijd van haar overvloed in jouw leven bewust zijn!

Centrum voor Innerlijke Vrede
Laagstraat 3, 6011 SJ Ell

Email info@kristalzout.nl